Varovný informační systém v obci

Varovný systém v obci umožňuje v obci díky bezdrátovému přenosu spolehlivé a cílené informování obyvatel. Zvyšuje se tím podstatně možnost záchrany lidských životů. Umožněte hlášení do hlásičů a eliminujte újmy na zdraví osob, zvířat, majetku apod. Mějte tak přehled díky aplikaci o aktuálních stavech hlásičů, povodňových stupněch, probíhajícím hlášením, poloze apod. 

Sledování stavu varovného systému obce

Výhody pro obce

aktuální informace o stavu hlásičů

informování obyvatel SMS/push zprávy/emaily/přednastavenými nahrávkami či online vstupem

informace o uskutečnění hlášení

poloha hlásičů

 

Jak to funguje v praxi

  1. V obci se instaluje varovný systém s hlásiči.
  2. Nastaví se hodnoty pro upozornění a také členové týmu povodňové komise.
  3. Při překročení nastavených hodnot se upozorní povodňovou komisi ohledně povodňového stupně, hladině.
  4. V administrátorském rozhraní Sencito můžete tak zaslat varovné SMS/push zprávy/emaily či spustit přednastavené nahrávky či online nahrát Váš aktuální zvukový záznam a odeslat hlášení do hlásičů .
  5. Dále máte v mobilní aplikaci Sencito kompletní dohled hlásičů v obci (stav baterie, proběhlé hlášení atd.) 24h/denně.